Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer

09:41:54 27/07/2021 Lượt xem 547 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

CẤU HÌNH PC GAMING GIÁ RẺ THÁNG 8 TẠI HẢI PHÒNG - PHÚC NGỌC COMPUTER

Phúc Ngọc Computer chuyên phân phối, cung cấp các sản phẩm PC Gaming, máy tính văn phòng, máy tính đồng bộ uy tín chất lượng, giá rẻ tại Hải Phòng. Dưới đây là một số cấu hình PC Gaming giá rẻ tháng 8 tại Phúc Ngọc Computer. các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của bản thân.

MỘT SỐ CẤU HÌNH PC GAMING GIÁ RẺ TẠI PHÚC NGỌC COMPUTER

 

Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 1  Cấu hình: 5.190.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 2 Main Asus H81 BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 3 CPU Intel Xeon E3 1220V3 (hiệu năng tương đương i5 4570) BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 4 RAM DDR3 8Gb/1600 BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 5 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 6 VGA Galax GTX 750 BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 7 Nguồn Start Power 500W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 8 Vỏ Case Xigmatek Eros Gaming BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 9 Cấu hình: 6.390.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 10 Main H81 BH 24th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 11 CPU Intel Xeon E3 1220V3 (hiệu năng tương đương i5 4570) BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 12 RAM DDR3 8Gb/1600 BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 13 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 14 VGA MSI GTX 950 2G BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 15 Nguồn Xigmatek X500 450W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 16 Vỏ Case Xigmatek Eros Gaming BH 12th
 

Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 17

Pc Gaming giá rẻ tại Hải Phòng

 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 18 Cấu hình: 8.290.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 19 Main MSI H410M Pro E BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 20 CPU Intel Core i3 10100F BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 21 RAM DDR4 8G/2666 BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 22 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 23 VGA MSI GTX 750Ti 2G BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 24 Nguồn Xigmatek X450 400W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 25 Vỏ case Xigmatek Eros Gaming BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 26 Cấu hình: 8.790.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 27 Main MSI H410M Pro E BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 28 CPU Intel Core i3 10100F BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 29 RAM DDR4 8G/2666 BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 30 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 31 VGA MSI GTX 950 2G BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 32 Nguồn Xigmatek X500 450W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 33 Vỏ case Xigmatek NYX kèm 3 FAN LED BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 34 Cấu hình: 9.890.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 35 Main MSI H410M Pro E BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 36 CPU Intel Core i3 10100F BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 37 RAM DDR4 8G/2666 BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 38 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 39 VGA Asus GTX 1050Ti 4Gb BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 40 Nguồn Xigmatek X500 450W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 41 Vỏ case Xigmatek NYX kèm 3 FAN LED BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 42 Cấu hình: 11.590.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 43 Main Asus ROG Strix B365F Gaming BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 44 CPU Intel Core i5 9400F
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 45 RAM DDR4 8Gb/2666 BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 46 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 47 VGA Asus GTX 1050Ti 4GB BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 48 Nguồn Start Power 550W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 49 Vỏ Case Xigmatek Eros Gaming BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 50 Cấu hình: 12.190.000đ
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 51 Main MSI B560 A Pro E BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 52 CPU Intel Core i5 10400F BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 53 RAM DDR4 8G/2666 BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 54 SSD 120Gb BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 55 VGA Asus GTX 1050Ti 4Gb BH 03th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 56 Nguồn Xigmatek X500 450W BH 36th
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 57 Vỏ case Xigmatek NYX kèm 3 FAN LED BH 12th
 
Một Số Cấu Hình PC Gaming Giá Rẻ Tháng 8 Tại Phúc Ngọc Computer - Ảnh 58
 

VÌ SAO NÊN MUA PC GAMING TẠI PHÚC NGỌC COMPUTER

- Thiết bị PC đa dạng và đầy đủ

PC gaming tại Phúc Ngọc đa dạng hãng sản xuất, cấu hình từ tầm trung đến siêu cao cấp. Các linh kiện đa dạng và luôn sẵn hàng, các bạn có thể tự đến lấy hoặc đặt hàng online để được ship hàng tận nơi, nhiều phân khúc giá phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Ngoài ra Phúc Ngọc cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện PC như Màn, Chuột, bàn phím,tai nghe, bàn ghế….

Vì vậy muốn nâng cấp PC, mở phòng game hay tự build máy tính thì Phúc Ngọc computer đều có thể đáp ứng.

- Thiết bị PC Gaming chất và bền

Phúc Ngọc Computer luôn lựa chọn phân phối những linh kiện tốt nhất có thể để phục vụ khách hàng, các đời linh kiện đều không bị quá cũ để đảm bảo PC có có thể đáp ứng được những game, ứng dụng gần phù hợp với hiện tại nhất. Với đánh giá trực quan của khách hàng, các linh kiện của Phúc Ngọc tương đối bền bỉ, đồng thời khi mua máy tại đây các bạn sẽ được hỗ trợ bảo dưỡng tận tình nhất có thể.

- Chế độ bảo hành

Mọi thiết bị bán ra đều được bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định của các nhà sản xuất. Trong thời hạn bảo hành, các thiết bị đều được bảo hành miễn phí. Các linh kiện cũ không trong thời gian bảo hành vẫn được bảo hành trong 3 tháng tại Phúc Ngọc

- Hỗ trợ trả góp và các gói quà tặng.

+ Hỗ trợ trả góp 0đ, 0% kỳ hạn linh hoạt và thủ tục nhanh gọn.

+ Mức giá ưu đãi, hỗ trợ sinh viên

+ Khuyến mãi siêu khủng, quà tặng độc quyền

+ Gói dịch vụ Hỗ trợ cài đặt phần mềm, windows trọn đời máy sử dụng hoàn toàn miễn phí

- Hỗ trợ khách hàng nâng cấp Linh kiện, Phụ kiện giá gốc

Mua Pc Gaming giá rẻ tại Hải Phòng

PC gaming tại Hải Phòng

Đến với Phúc Ngọc, các bạn hãy nêu mong muốn về nhu cầu máy và mức tài chính của mình, các nhân viên, kĩ thuật viên sẽ tư vấn,hỗ trợ bạn đưa ra 1 chiêc PC phù hợp nhất có thể từ chơi game thông thường, chơi game kèm stream game, chơi game kèm Render video ..v…v

Liên hệ ngay để được tư vấn về sản phẩm:

PHÚC NGỌC COMPUTER

Địa chỉ: Số 24/62 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0338 68 86 86

Website: http://phucngoc.vn

Sản phẩm bán chạy
Laptop Asus TUF Gaming FX506LH-HN188W i5 10300H/8GB/512GB
NEW HOT SALE
16.350.000 VND 17.000.000 VND
Laptop Asus TUF Gaming FX506LH-HN188W i5 10300H/8GB/512GB
Giá bán : 16.350.000 VND
Thương hiệu : Asus
Bảo hành : 24 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Laptop Dell Latitude 3520 (70251603) (i3 1115G4 4GB RAM/256GB SSD/15.6 inch HD/Fedora/Đen)
HOT SALE
12.950.000 VND 13.500.000 VND
Laptop Dell Latitude 3520 (70251603) (i3 1115G4 4GB RAM/256GB SSD/15.6 inch HD/Fedora/Đen)
Giá bán : 12.950.000 VND
Thương hiệu : Dell
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Màn hình AOC 27V2Q 27 Inch/FHD/IPS/75Hz/FreeSync
HOT SALE
4.450.000 VND 4.850.000 VND
Màn hình AOC 27V2Q 27 Inch/FHD/IPS/75Hz/FreeSync
Giá bán : 4.450.000 VND
Thương hiệu : AOC
Bảo hành : 24 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Bàn phím cơ E-DRA EK313
HOT SALE
499.000 VND 580.000 VND
Bàn phím cơ E-DRA EK313
Giá bán : 499.000 VND
Thương hiệu : E-Dra
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Vỏ Case MIK LV07
HOT SALE
1.900.000 VND 1.950.000 VND
Vỏ Case MIK LV07
Giá bán : 1.900.000 VND
Thương hiệu : MIK
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
033.868.8686
messenger icon zalo icon